Odvodnění domu v Chomutově

Odvodnění domu v Chomutově 2017-03-30T23:58:06+01:00

Project Description

Zde jsem prováděl odkopání panelového domu kvůli vlhkosti ve sklepních prostorách. Dále jsem provedl opravu dešťových svodů, po letech byly již ucpané a byly zdrojem vlhkosti ve sklepě. Na dno výkopu jsem položil drenážní trubku a tu svedl do vsakovacího drenu. Na stěnu domu byla připevněna nopová folie. Vykopaný materiál byl rovnou nakládán na nákladní auto a odvážen k recyklaci. Výkop byl zasypán makadamem na přání stavebníka.