Tlaková kanalizace Veltěže

Tlaková kanalizace Veltěže 2017-03-31T00:03:49+01:00

Project Description

Popis zakázky – vyhloubení drážky pro uložení trubky pro tlakovou kanalizaci. Při výkopových pracích byly drny uschovány a po zahrnutí výkopu vráceny na své místo. Po připojení nové kanalizační přípojky jsem starou odpadní jímku zdemoloval a zasypal.